SỰ KIỆN SIÊU HOT

VÒNG QUAY SKIN SIÊU VIP 50K

Số lượt quay: 98,212

Rương Skin SSS 50K

Số Rương: 10,042

Đã bán: 9,457

RƯƠNG SKIN TRANG PHỤC 20K

Số Rương: 9,957

Đã bán: 9,990

RƯƠNG SKIN SIÊU VIỆT 30K

Số Rương: 9,319

Đã bán: 9,344

Rương Bí Ẩn 20K

Số Rương: 10,780

Đã bán: 10,556

ĐẠI TIỆC QUÂN HUY 50K

Số lượt quay: 98,652

Số lượt quay: 73,056

Số lượt quay: 76,229

Số lượt quay: 85,287

DANH MỤC GAME LIÊN QUÂN

Số tài khoản: 42,691

Mới update

Liên Quân Mobile

Số tài khoản: 96,120

Đã bán: 92,862

Liên Quân Nick Vip

Số tài khoản: 87,677

Đã bán: 85,779

Hòm Quân Huy

Số tài khoản: 96,494

Đã bán: 93,629

Thử Vận May Liên Quân 20k

Số tài khoản: 114,494

Đã bán: 111,455

Thử Vận May Liên Quân 50k

Số tài khoản: 103,091

Đã bán: 100,778

Thử Vận May Liên Quân 100k

Số tài khoản: 93,387

Đã bán: 91,134

Thử Vận May Liên Quân 200k

Số tài khoản: 89,700

Đã bán: 87,268

Thử Vận May Liên Quân 300k

Số tài khoản: 88,270

Đã bán: 86,384

Thử Vận May Liên Quân 500K

Số tài khoản: 88,162

Đã bán: 86,289

DANH MỤC GAME FREE FIRE

XẠ THỦ 50K

Số lượt quay: 9,069

VÒNG QUAY TRI ÂN 9K

Số lượt quay: 98,452

VÒNG QUAY MÙA HÈ 20K

Số lượt quay: 98,120

Nick Free Frie

Số tài khoản: 89,227

Đã bán: 95,996

Hòm Kim Cương

Số tài khoản: 89,291

Đã bán: 96,956

Thử Vận May Free Fire 70K

Số tài khoản: 88,347

Đã bán: 96,092

Thử Vận May Free Fire 100K

Số tài khoản: 88,520

Đã bán: 96,068

Thử Vận May Free Fire 200k

Số tài khoản: 88,016

Đã bán: 95,859

DANH MỤC ACC GAME

Số tài khoản: 71,331

Mới update

Số tài khoản: 77,131

Mới update

Số tài khoản: 82,091

Mới update