HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU GARENA

19/09/2021

Để bảo vệ tài khoản của mình an toàn, chúng tôi khuyến khích người chơi thường xuyên tiến hành thay đổi mật khẩu Tài khoản Garena 3-6 tháng 1 lần. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây để tiến hành thay đổi Mật khẩu:

1: Đăng nhập Tài khoản vào trang Trang quản lý Tài khoản.
2: Chọn Thay đổi Mật khẩu.
 
- Nếu tài khoản của bạn chưa đăng ký Số điện thoại xác thực, bạn có thể ngay lập tức đổi Mật khẩu mới bằng cách điền thông tin Mật khẩu mới và Mật khẩu cũ.
 
- Trong trường hợp tài khoản của bạn đã đăng ký Số điện thoại xác thực, bạn cần ấn nút Lấy mã và nhập Mã xác thực được gửi về Số điện thoại đang đăng ký trong tài khoản để có thể tiến hành đổi Mật khẩu mới.
Lưu ý:

Nếu bạn không sử dụng được Số điện thoại xác thực trong tài khoản, vui lòng tham khải bài viết này để được hướng dẫn cách tự khôi phục Mật khẩu bằng Email hoặc từ sự trợ giúp của Garena qua phiếu yêu cầu.

Danh mục