Chúc Mừng Bùi Hải Đã mở được skin Violet Thứ Nguyên Vệ Thần, Chúc Mừng Ngô Đình Vũ Đã mở được 999 Quân Huy, Chúc Mừng Nguyễn Công Trung Đã mở được skin Butterfly Phượng Cửu Thiên, Chúc Mừng Lê Hữu Hảo Đã mở được Tel'Annas - Thần Sứ F.E.E - X.1, Chúc Mừng Dương Đã mở được 500 Quân Huy, Chúc Mừng Lê Nguyên Nhật Quang Đã mở được skin Airi Bích Hải Thánh Nữ, Chúc Mừng Nguyễn Hữu Bảy Đã mở được skin Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần,
Tất cả

Hiện tại không có tài khoản nào phù hợp với yêu cầu của bạn! Hệ thống cập nhật nick thường xuyên bạn vui lòng theo dõi web trong thời gian tới !