NẠP CARD

  • VIETTEL - MOBI -VINA
    Ghi đúng seri - mã thẻ

  • Nạp 100k nhận ngay 100k
  • Điền sai mệnh giá sẽ bị mất thẻ
  • Sau khi nạp thẻ đợi 1-15 phút
  • Nạp đúng mệnh giá -seri-mã thẻ
  • Cần hỗ trợ liên hệ Fanpage