Tất cả
VIP
Rank:
Skin súng: 43
Skin Quần Áo: 65
Đăng Ký: Facebook
5,000,000đ
VIP+ băng nâng
Rank:
Skin súng: 97
Skin Quần Áo: 70
Đăng Ký: Facebook
6,000,000đ
vip
Rank:
Skin súng: 93
Skin Quần Áo: 50
Đăng Ký: Facebook
5,000,000đ