SỰ KIỆN GAME

RƯƠNG ĐẤU SĨ

Đã bán: 9,831

10,000đ

Rương Tinh Hệ

Đã bán: 9,382

50,000đ

RƯƠNG TRỢ THỦ

Đã bán: 9,221

19,000đ

RƯƠNG ĐỠ ĐÒN

Đã bán: 9,421

19,000đ

RƯƠNG SÁT THỦ

Đã bán: 9,609

10,000đ

RƯƠNG PHÁP SƯ

Đã bán: 9,543

15,000đ

RƯƠNG XẠ THỦ

Đã bán: 9,449

50,000đ

RƯƠNG TUYỆT SẮC

Đã bán: 10,065

20,000đ

RƯƠNG SKIN SSS

Đã bán: 12,306

50,000đ

RƯƠNG SKIN SIÊU VIỆT

Đã bán: 9,880

30,000đ

Rương Bí Ẩn

Đã bán: 11,886

20,000đ