SỰ KIỆN GAME

Số lượt quay: 153,706

20,000đ

Số lượt quay: 147,939

10,000đ

Số lượt quay: 140,200

50,000đ

RƯƠNG ĐẤU SĨ

Đã bán: 9,668

10,000đ

Rương Tinh Hệ

Đã bán: 9,374

50,000đ

RƯƠNG TRỢ THỦ

Đã bán: 9,217

19,000đ

RƯƠNG ĐỠ ĐÒN

Đã bán: 9,419

19,000đ

RƯƠNG SÁT THỦ

Đã bán: 9,476

10,000đ

RƯƠNG PHÁP SƯ

Đã bán: 9,517

15,000đ

RƯƠNG XẠ THỦ

Đã bán: 9,440

50,000đ

RƯƠNG TUYỆT SẮC

Đã bán: 9,962

20,000đ

RƯƠNG SKIN SSS

Đã bán: 12,164

50,000đ

RƯƠNG SKIN SIÊU VIỆT

Đã bán: 9,879

30,000đ

Rương Bí Ẩn

Đã bán: 11,869

20,000đ