SỰ KIỆN GAME

Số lượt quay: 152,938

20,000đ

Số lượt quay: 146,310

10,000đ

Số lượt quay: 139,856

50,000đ

RƯƠNG DC

Đã bán: 9,539

10,000đ

Rương Tinh Hệ

Đã bán: 9,331

50,000đ

Rương Chrirtmas

Đã bán: 9,216

19,000đ

Rương Tư Lệnh

Đã bán: 9,382

19,000đ

Rương Halloween

Đã bán: 9,274

10,000đ

Rương Đặc Công

Đã bán: 9,456

15,000đ

Rương Song Sát

Đã bán: 9,413

50,000đ

Rương Bãi Biển

Đã bán: 9,799

10,000đ

RƯƠNG SKIN TRANG PHỤC

Đã bán: 12,002

20,000đ

RƯƠNG SKIN SIÊU VIỆT

Đã bán: 9,870

30,000đ

Rương Bí Ẩn

Đã bán: 11,809

20,000đ