SỰ KIỆN GAME

RƯƠNG ĐẤU SĨ

Đã bán: 10,132

10,000đ

Rương Tinh Hệ

Đã bán: 9,393

50,000đ

RƯƠNG TRỢ THỦ

Đã bán: 9,223

19,000đ

RƯƠNG ĐỠ ĐÒN

Đã bán: 9,433

19,000đ

RƯƠNG SÁT THỦ

Đã bán: 9,728

10,000đ

RƯƠNG PHÁP SƯ

Đã bán: 9,584

15,000đ

RƯƠNG XẠ THỦ

Đã bán: 9,463

50,000đ

RƯƠNG TUYỆT SẮC

Đã bán: 10,162

20,000đ

RƯƠNG SKIN SSS

Đã bán: 12,401

50,000đ

RƯƠNG SKIN SIÊU VIỆT

Đã bán: 9,897

30,000đ

Rương Bí Ẩn

Đã bán: 11,956

20,000đ